მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
უძველესი დედაქალაქი მსოფლიოში სირიის დედაქალაქი დამასკოა.


Design By Ajax.ge