მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
ტყუილი შორს წაგიყვანს, მაგრამ უკან ვეღრ დაგაბრუნებს. . .


Design By Ajax.ge