მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
ძველ რომში თუ პაციენტი კვდებოდა ექიმს აჭრიდნენ ხელებს..


Design By Ajax.ge