მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
სიტყვა „ესპანეთი“ (Hispania) სიტყვა-სიტყვით „კურდღლების მიწას“ ნიშნავს


Design By Ajax.ge