მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
1660-ან წლებამდე დამზადებულ საათებს მხოლოდ ერთი იასრი აქვთ


Design By Ajax.ge