მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
მუხა რკოს ისხავს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის 50 წელზე დიდი ხნისაა.


Design By Ajax.ge