მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
ალბათობა იმისა რომ მოკვდეთ გზაში ლატარიის ბილეთის ყიდვისას უფრო დიდია, ვიდრე რაიმეს მოგების.


Design By Ajax.ge