მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
რეკორდის გინესების წიგნში არის შეტანილი კაცი, რომელსაც 5 მეტრი ფრჩხილი აქვს


Design By Ajax.ge