მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
ყოველი დღე წინა დღესთან შედარებით 0.00000002 წამით უფრო გრძელია, რაც საუკუნეში 13 წამი გამოდის.


Design By Ajax.ge