მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო ფაქტი
მოგვწერეთ საინტერესო გამონათქვამი
ავტორი

გამონათქვამი

გამოაგზავნეთ სურათი
ან
როცა ჭია დიდი ხნის განმავლობაში საჭმელს ვერ პოულობს, საკუთარი თავის ჭამას იწყებს


Design By Ajax.ge